Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………… din ………………

I. Partile contractante Societatea KARPATEN OUTGOING S.R.L., cu sediul in Str. Teleajen, Nr. 77A, Sector 2, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO27928404, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/559/2011, in calitate de si denumita in continuare Agentie de turism organizatoare, reprezentata prin SC ………………………………. SRL in calitate de mandatar.

Domnul/ Doamna ……….. , domiciliat/domiciliata in …………….posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria nr……………………… , telefon……………………………, in calitate de si denumit in continuare Turist

II. Obiectul contractului

a Prezentul contract are ca obiect pachetul de servicii de calatorie compus din mai multe servicii turistice, dupa cum urmeaza:

Perioada__-__-____

Pachet turistic ……………

orar_de zbor

Itinerariul si detaliile pachetului se regasesc in Anexa 1

Serviciile turistice urmeaza sa se presteze catre urmatorii turisti:

MR. …………

MS…………

Numele de mai sus urmeaza sa apara automat pe toate documentele de calatorie (vouchere, bilete de avion, etc). In cazul in care acestea nu sunt conforme cu cele din documentele de calatorieale turstilor (CI/ Pasaport), furnizorii agentiei de turism organizatoare pot refuza imbarcarea sau cazarea persoanelor in cauza, iar acestia nu pot solicita agentiei de turism rambursarea sumelor achitate.

Calatorii au deasemenea posibilitatea de a alege sa beneficieze si de asigurare facultativa care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces. Asigurarea storno poate fi incheiata doar in data incheierii prezentului contract.

III. Pretul si modalitati de plata :

Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descris mai sus este de ………………EUR.

Pretul mentionat mai sus include toate taxele, comisioanele, tarifele, cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitatile de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract si a legislatiei aplicabile, taxe de oras/ statiune, taxe de viza si trecere a frontierelor, costuri suplimentare determinate de cazarea unui turist singur intr-o camera dubla, atunci cand pretul pachetului a avut in vedere ocuparea camerei duble de doi turisti, sau orice alte servicii mentionate ca neincluse in descrierea ofertei.

Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza cu 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului.

Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta (EURO) sau in RON la cursul de referinta al BNR + 2% (comision de risc valutar) valabil in data emiterii proformei.

IV. Termene de plata

Turistul are obligatia sa achite 20% din pretul total al pachetului de servicii la incheierea prezentului contract,, iar restul sumei pana cel tarziu cu 30 de zile inainte de plecarea in calatoria /turistica.

In cazul in care obiectul acestui contract sunt servicii turistice sub forma pachetelor cu transport individual, autocar sau charter Grecia, Turcia, Egipt, Tunisia si este incheiat cu mai putin de 30 zile inaintea inceperii programului turistic/ respectiv cu mai putin de 45 de zile in cazul celorlalte destinații europene, exotice si croaziere , pretul total va fi achitat integral la data semnarii contractului.

Nerespectarea de catre Turist a termenelor de plata da dreptul Agentiei de turism organizatoare sa rezilieze contractul si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.

V. Conditii generale

Agentia de turism KARPATEN OUTGOING S.R.L. are Licenta Turism nr 944 / 28.01.2019. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Eurolife FFH Asigurări Generale S.A., Asigurarea nr. 1303 0000063, valabila pana la 2025-30-01, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.karpaten.ro

Contractul de comercializare a serviciilor de calatorie da nastere raportului juridic dintre Agentia de turism organizatoare si turist, fiind supus reglementarilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, Codului Civil si altor acte normative aplicabile.

VI. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism organizatoare

Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.

Agentia de turism organizatoare a informat turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.

Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii.

Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.

Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.

In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.

Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare.

Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, agentia de turism organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.

In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 24 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

In cazul in care calatorul opteaza pentru incetarea contractului, agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.

In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate accepta un alt pachet, atunci cand acesta este oferit de agentia de turism organizatoare, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.

Agentia de turism organizatoare va informa calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului. Atunci cand e cazul va comunica turistului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia.

Agentia de turism organizatoare poate modifica in cazul circuitelor sau croazierelor ordinea vizitelor din program.

In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (email).

Calatorul are la dispozitie un termen de 24 de ore pentru a informa agentia de turism organizatoare cu privire la decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse de agentia de turism organizatoare si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.

Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.

Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea Agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.

In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr.1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI (CALATORULUI)

Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Turistul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.

Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, borosuri etc, anexe acestui contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor specificate in sectiunea "PRETUL NU INCLUDE", acestea fiind optionale doar daca nu este altfel specificat si prestate de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori.

Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative pentru asistenta in caz de boala, accident, etc.

Turistulul are dreptul sa faca cunoscut agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris agentia de turism organizatoare cu cel putin sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului.

Agentia de turism organizatoare informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului.

Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

In cazul in care agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa tranfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.

Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat turistul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana.

In situatia in care turistul a contractat pachetul de servicii turistice la un pret care are in vedere cazarea pe perioada sejurului intr-o camera dubla, iar acest lucru nu este posibil din cauza faptului ca turistul calatoreste singur sau impreuna cu un alti turisti, dar care impreuna reprezinta un numar impar, turistul/turistii accepta unul din urmatoarele mecanisme :

1. Partaje garantate – clientul achita o taxa fixa, nerambursabila, peste tariful initial al pachetului (care este determinat pentru un loc in camera dubla dar prezumand ocuparea de doi turistii a cemerei duble); In conditiile acceptarii si achitarii acestui cost suplientar, turoperatorul garanteaza ca ii va gasi un coleg(a) de camera sau, daca nu reuseste, turoperatorul va suporta suplimentul pentru camera single.

2. Partaje negarantate – turoperatorul va rezerva la hotel camera dubla, iar daca pana cu 30 zile inainte de plecare nu se mai inscrie nici o persoana de acelasi sex in partaj pe grupul din care face parte turistul in cauza, clientul isi asuma sa plateasca suplimentul de camera single.

Turistul nu va putea, in nicio circumstanta se renunte la contract sau sa ceara rezilierea acestuia, pentru motive ce tin de plata unor sume suplimentare conform celor de mai sus. Deasemenea, turoperatorul nu are nicio raspundere si nu va plati nicio compensatie pentru eventuale neintelegeri intre turistii care calatoresc singuri si care vor ocupa impreuna o camera dubla pe perioada sejurului.

Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.

Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal).

Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. MODIFICAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract.

Orice modificare (referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului) la cererea titularului din contract se taxeaza Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata turistului care solicita modificarea, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.

Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare sau micsorate la cererea calatorului. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

In ipoteza unei cresteri de pret, agentia de turism organizatoare va trimite calatorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 14 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

Eventuala scadere a costurilor ceruta de calator nu poate fi intemeiata decat pe o scadere a costurilor prevazute mai sus, care are loc dupa incheierea contractului si inainte de inceperea executarii pachetului.

IX. MODIFICARI, RETRAGERI, ANULARI

Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.

Prin liberul lor acord de vointa, partile contractante stabilesc ca reprezinta o penalitate de incetare adecvata si justificabila cea solicitata de Agentia de turism organizatoare dupa cum urmeaza :

- 20% din pretul contractului pentru incetarea lui cu pana la 30 zile inainte de plecare.

- 100% din pretul contractului pentru retragerea cu mai putin de 30 de zile inainte de inceperea sejurului

Exceptie de la aceaste conditii fac ofertele/ rezervarile pentru care sunt mentionate explicit alte conditii de plata/ anulare.

Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

(ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

b) agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.

Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, Turistul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.

In cazul in care turistul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca turistul a incheiat o astfel de asigurare storno. Asigurarea storno poate fi incheiata doar in ziua incheierii prezentului contract.

Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, agentia de turism organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.

Calatorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.

X. RECLAMATII SI LITIGII, ASISTENTA CALATORILOR SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Calatorul are obligatia de a informa, fara intarzieri nejustificate, agentia de turism organizatoare in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane.

In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri:

a) neconformitatea nu poate fi remediata;

b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

In cazul in care, pentru astfel de motive, agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul la o reducere de pret. Daca agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.

Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre turist si prin urmare nu a mai avut posibilitatea sa le remedieze pe parcursul sejurului.

Calatorul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:

a) este imputabila calatorului;

b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila;

c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.

Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata turistului, nu poate depasi valoarea serviciilor turistice ale carui beneficiar este acesta.

In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului.Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul agentiei de turism organizatoare.

Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consular si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.

Pentru contactarea agentiei de turism organizatoare, inclusive pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, calatorul poate folosi urmatoarele date de contact:

Datele de contact ale Agentiei:

- Agentia organizatoare (luni – vineri 09:00 – 19:00):

- Telefon 021-9448;

- Email rezervari@karpaten.ro; fax 021-3214197

- Telefon de urgentaapelabil 24/24: 0758800744

XI. CLAUZE FINALE

Contractul corespunde prevederilor legale in vigoare la data redactarii.El poate suferi modificari impuse de noua legislatie.

Turistul: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Anexa la Contract (Programul turistic, detaliile serviciilor turisitice, pret, alte informari) si sunt de acord cu ele.

AGENTIA DE TURISM ORGANIZATOARE, Nume Turist..................................

KARPATEN OUTGOING S.R.L. Semnatura___________________